obr_obnova_zahrad

Návrhy obnovy zahrad u rodinných domů

Naše firma KrobDesing Vám nabízí vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci zahrady u Vašeho domu. Může se jednat o zahradu se vzrostlou zelení či rekonstrukci zahrady, kde Vám z různých důvodů nevyhovuje stávající osázení či celý charakter zahrady není podle Vašich představ. Vždy je potřeba začít inventarizací zeleně a zpracováním projektové dokumentace.

 
Jak budeme postupovat? Na základě osobního setkání na místě se seznámíme se stávajícím stavem a Vašimi požadavky. Pořídíme fotodokumentaci, vše zmapujeme.
Na základě výše popsaného setkání vypracujeme studii v průběhu 3 až 6 týdnů, dle složitosti zadání. Budou vypracována dvě různá zahradně architektonická řešení. Každá studie bude obsahovat minimálně jednu kreslenou perspektivu.
Obě studie Vám budou ponechány k prostudování na dobu předem domluvenou.
Následuje konzultační schůzka, na které se doladí vybraná studie. A sjedná se termín, do kdy bude vypracován projekt.
Projekt bude obsahovat: studii, minimálně jednu perspektivu, osazovací plán, soupis rostlin použitých v projektu, výkaz výměr, rozpočty, technickou zprávu.