nz_hl_foto

Návrhy nových zahrad u rodinných domů

Společnost KrobDesign Vám nabízí vypracování projektové dokumentace, která umožní vytvoření zahrady Vašich snů. Zahrada má tvořit s domem nedílný celek, má vyzdvihnout přednosti budovy, má respektovat architektonické pojetí stavby. Zkráceně řečeno zahrada je takzvanou třetí fasádou.

Jak by měla probíhat spolupráce s naší společností? Prvním krokem bude setkání v dohodnutém termínu na Vaší budoucí zahradě. Zde si na místě zmapujeme terén, vše zdokumentujeme, nafotíme, vyslechneme Vaše představy, plány a požadavky. Nejpozději do pěti pracovních dnů od první schůzky vypracujeme rozpočet na projektové práce. Po schválení rozpočtu vypracujeme dvě různé studie. Bude se jednat o zahradně architektonická řešení. Vypracování studií bude trvat dle složitosti zadání 3 až 6 týdnů. Každá studie bude obsahovat minimálně jednu kreslenou perspektivu.
Studie Vám budou předány a ponechány na předem dohodnutou dobu k prostudování, abyste se mohli s nimi nejen seznámit, ale zaujmout k nim i své stanovisko. Poté by došlo k další schůzce, na které byste se vyjádřili k daným studiím. Na této konzultační schůzce by se doladila dle Vašich připomínek vybraná studie a sjednal by se termín, do kdy bude vypracován projekt. Doba potřebná na vypracování projektu se bude odvíjet od složitosti zadání, přibližně jeden měsíc.
Projekt bude obsahovat: studii s minimálně jednou perspektivou, osazovací plán, soupis rostlin použitých v projektu, výkaz výměr, rozpočty, technickou zprávu.