zahrady_co

Zahradní architektura

Návrhy nových zahrad u rodinných domů

 • Na základě osobního setkání se seznámíme se stávajícím stavem a požadavky investora.
 • Studie bude vypracována na základě výše popsaného setkání v časovém intervalu 3 až 6 týdnů. Budou vypracována dvě různá zahradně architektonická řešení. Každá studie bude obsahovat minimálně jednu kreslenou perspektivu.
 • Studie budou ponechány investorovi k prostudování na dobu předem domluvenou.
 • Konzultační schůzka, na které se doladí vybraná studie. A sjedná se časový limit, do kdy bude vypracován projekt.
 • Projekt bude obsahovat: studii, minimálně jednu perspektivu, osazovací plán, soupis rostlin použitých v projektu, výkaz výměr, rozpočty, technickou zprávu

Návrhy obnovy zahrad u rodinných domů

 • Na základě osobního setkání se seznámíme se stávajícím stavem a požadavky investora.
 • Studie bude vypracována na základě výše popsaného setkání v časovém intervalu 3 až 6 týdnů. Budou vypracována dvě různá zahradně architektonická řešení. Každá studie bude obsahovat minimálně jednu kreslenou perspektivu.
 • Studie budou ponechány investorovi k prostudování na dobu předem domluvenou.
 • Konzultační schůzka, na které se doladí vybraná studie. A sjedná se časový limit, do kdy bude vypracován projekt.
 • Projekt bude obsahovat: studii, minimálně jednu perspektivu, osazovací plán, soupis rostlin použitých v projektu, výkaz výměr, rozpočty, technickou zprávu

Návrhy a rekonstrukce zámeckých zahrad

 • Inventarizace stávajícího porostu
 • Návrh způsobu ošetření a obnovy stávající zeleně   
 • Projektová dokumentace respektující historii a význam zámeckého parku

Návrhy a rekonstrukce veřejné zeleně

 • Inventarizace stávajícího porostu
 • Návrh způsobu ošetření a obnovy stávající zeleně
 • Projektová dokumentace přihlížející k současným možnostem a využití prostoru obyvateli k volnočasovým aktivitám

Návrhy interiérové zeleně

 • Návrh osázení a využití rostlin v interiéru

Dekorace a aranžmá

 • Vyrábíme i přímo na míru a dle přání
 • Velikonoční, dušičkové, helloweenské, vánoční
 • Svatební, narozeninové a jiné